Android App Development | Website Design and Development | iOS App Development | IOT & Machine Learning Development -nashik, mumbai, bangalore
 
Crop Need - Aggregator for farmer & Consultant

Brief introduction

शेती व्यवसायावर आधारित असलेल्या क्रॉपनीड मोबाईल ॲप हा संपूर्णत: शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी समर्पित आहे.या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान, आर्थिक संपन्नता,आर्थिक नियोजन ,शेतीचे आरोग्य, मातीची सुपीकता,रोग किड नियंत्रण,पाणी व्यवस्थापन,शेतीचे शास्त्र इत्यादी शेतीच्या बारीकसारीक माहितीचे केंद्र असेल. सदर ॲपचा उपयोग करून शेतकरी आपल्याच बांधावर/ शेतात माहितीचं जणू एक केंद्र सुरू करणार आहे, हा ॲप शेतीतील एक प्रयोगशाळा म्हणा किंवा शेतीतील माहितीचे भांडार म्हणा ॲपच्या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक शेतकरी कोणत्याही पिकासाठी जी हवी असेल ती माहिती मिळवून त्या पिकांतून समाधानकारक फलनिष्पत्ती करू शकेल. शेती शास्त्रात शिकण्याच्या करण्याच्या जितक्या बाबी असतील त्या सर्व बाबींचा यथायोग्य ताळेबंद अहवाल शास्त्रीय निष्कर्ष क्रॉपनीड मोबाईल ॲप शेतकऱ्यांच्या दारात घरात आणून देईन.

Mission

भारतीय शेतीला परत एकदा सोन्याचे दिवस आणून देणे भारतीय शेतीतील फळे भाजीपाला यांना देशांतर्ग किंवा परकीय बाजारपेठेत उत्कृष्ट योग्य भाव मिळवून देणे केमिकल मुक्त रासानिक अंश नसलेले घटक वापरून भारतीय शेती रोगमुक्त करणे शेतकऱ्यांनाही याबद्दल जनजागृती करायला लावण योग्य निविष्ठांचा वापर करून शेतीमध्ये अवास्तव खर्च कमी करणे शेतीवर असल्यास आधारित असलेल्या उद्योगांना योग्य दिशा देणे नीतिमूल्य मूलतत्त्वे यांच्या आधारावर शेतीचा शाश्वत विकास करणे भारत देशाचा पाया मजबूत करणे.

WOWinfotech is a Top Mobile App Development Company, we are also providing services such as ‬Website Design & ‬Developmtent, IOT & Machine Learning

Contact Us